Ekosanik:Sanayici ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması nasıl olur?

Published by: 0

sanayici ile devletin ayrılması, sanayici laikliği, sanayi ile devlet neden ayrılmalı

Kitler ve kritik öneme sahip,halkın menfaati ve yararına kullanılması gereken halkın mücadele ile korumakta olduğu yer altı ve yer üstü kaynakların devlet tarafından şeffaf denetleme kurumları ile işletilmesi ve halkın hizmetinde kullanılması ve paylaşılmasıdır.sanayici ile devletin ayrılması, sanayici laikliği, sanayi ile devlet neden ayrılmalı

Özgür girişim ve teşebbüs ile arasındaki mesafeyi koruyarak tamamen bireysel çaba ile gelişen ve büyüyen sanayiciler için uygun vergi ve yatırım koşulların tarafsızca oluşmasına ortam sağlamak ve destekleyecek bağımsız birimlerin kurulması ve denetlenmesini sağlayacağı devlet yönetim sistemi ile halkın kimseye boyun eğmeden ferah içerisinde yaşamasını sağlayacak en adil sistemdir.

Laiklik:Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması.

Gelişmekte olan ülkelerde yapılan en güzel uygulamalar ‘’AAAA CAMBAZA BAK’’dediğimiz bir deyişle anlaşılmaktadır.Taki bir zamanlar toplumun çıkarlarını hiçe sayarak ülkemizde yaşanan iç savaşlara alet olacak cehalete ve ihanete uğratanlar gibi önce öldürüp sonra öldürülen kişinin tabutunu taşıyanların, kandan beslenen emperyalist ve sömürge devletlerin maşası olmasıdır.Özellikle kandan ve kaosdan beslenen bu tarz yapıya daha çok gizli saklı işler yapılan az gelişmiş ülkelerde yada demokrasinin iyi işlemediği gelişmiş ülkelerde rastlanmaktadır.Bu tarz eylemler her an gündemi değiştirip olayları hasıraltı ettirecek uygun koşulları hazırlamakta elzemdir.

TARIM EKONOMİSİ:

Bir ülkede tarım çökmüşse o ülke asla ayakta duramaz.Kendi besinini üretemeyen bir ülke her zaman sömürge kalmaya mahkumdur.Zira ne para nede sanayi gıda bulamazsanız asla karın doyurmaz.Kaldı ki bulunan gıdanın halk sağlığına ne kadar uygun olduğu tartışılır.Özellikle GDO lu ürünlerin bollaştırılmaya çalışıldığı Dünya’mızda, yerel ve milli tarımın ne kadar önemli olduğunu anlamamak için zırcahil yada düşünme özürlü olmak gerekir.Özellikle insanın en çok dillendirdiği ne ise eksikliğinin o olduğunu belirten atasözleri zaten her şeyi açıklamaktadır.Acı olan şu ki,gelişmemiş gördüğümüz bir çok tarım yapılabilen ülke pek çok sanayi ülkesinden daha zengin ve daha şanslı demektir.Bu ülkelerde verimli tarım arazileri henüz sanayi ve konut inşaatları ile yok edilmemiş durumdadır.Ülkemizde göz ardı edilen en önemli olaylardan biri de budur.Verimli tarım arazilerinin inşaat ve sanayi ile yok edilmesine göz yummak halkın aç kalmasına sebeb olmayacakmıdır?Beslenme için özellikle 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 4mevsimin yaşandığı hava koşullarımızla kendimize yetmeyi bırakınız,ihtiyaç fazlası üretim neden yapılamamaktadır buna neden olan koşulların araştırılması en hayati sorundur.Heleki tarım yapmak için başka ülkelerde toprak kiralamak tamamen komedi değil de nedir?Azaltılan her tarım ve hayvancılık da işsiz sayısının arttığı ve ekonominin en basit hali ile bile dışa bağımlı hale geldiğini ve bu ithalat için dahi dışarıdan borçlanma yapmanın amacı nedir?İhracatın ithalatı karşılamadığı bir ülkede dış ticaret açığının bu şekilde artırılmaya devam ettirilmesindeki amaç nedir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir