Kanser Ağrısı Tedavisinde Kullanılan Bazı Yöntemler

Published by: 0

kanser ağrısı tedavisi, kanser ağrısı yöntemleri, kanser ağrısını geçirme

Analjezik seçimi

Basit ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları: Bunlar özellikle yumuşak veya kas dokusunun neden olduğu ağrılar için etkilidir. Bu gruptaki ilaçlar ateş düşürücü özelliklere sahip oldukları için hastalarda da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar ayrıca kemik metastazları için iyi ağrı kontrolü sağlar. Bu ilaçların en önemli yan etkilerinden biri gastrointestinal yan etkilerdir ve bu konuda dikkatli olunmalıdır. Ayrıca böbrek hastalığı ve aşırı duyarlılıkta dikkatli kullanılmalıdır.kanser ağrısı tedavisi, kanser ağrısı yöntemleri, kanser ağrısını geçirme

Güçlü analjezikler: Morfin gibi ilaçlar ağızdan kolaylıkla alınabilir ve birçok hastada etkilidir. Önceki ilaçlar, ağrının doğası ve şiddeti, hastanın yaşı, kanserin boyutu ve komorbiditeler, morfin benzeri ilaçlara olan ihtiyacı etkileyen faktörlerdir.

Sekonder / adjuvan analjezikler: Ağrı kesici olmamakla birlikte bazı ağrıları tedavi etmek için kullanılabilen ilaçlara sekonder veya adjuvan ağrı kesiciler denir. Bu ilaçlar bazen kullanılan ağrı kesicilerin etkilerini artırırken bazen ağrıya eşlik eden diğer sorunları düzelterek ağrının giderilmesinde dolaylı bir rol oynarlar. Bu ilaçların bir kısmı bazı ağrılı durumlarda tek başına kullanılmaktadır. Tedavide ağrı kesiciler olarak tipik olarak depresyon ilaçları, epilepsi ilaçları, bazı lokal anestezikler, kas gevşetici ilaçlar, alerji ilaçları, kortizon veya bazı kalp ilaçları kullanılır.

Hastaya uygulanan yöntemlerin amacı ağrısız uyku süresinin uzatılması olarak özetlenebilir, böylece hasta dinlenirken ağrı hissetmez ve hareket ederken ağrı hissetmez. Ağrı kesiciler verilerek hastanın ağrısını kontrol altına almak çok önemlidir. Bununla birlikte, ağrıyı yönetirken hasta faaliyeti de dikkate alınmalıdır. Bu ilke, özellikle güçlü ağrı kesiciler kullanılırken hatırlanmalıdır.

Kanser Ağrısında Kullanılan Girişimsel Yöntemler

Kanser ağrısı, umutsuzluk, hayat kaybetme korkusu, sosyal ilişkilerin bozulması, fiziksel kısıtlamalar gibi ağrıyı şiddetlendiren faktörlerin eklenmesiyle tedavisi zor olan bir sorundur. Bu karmaşık yapı nedeniyle kanser ağrısına “toplam ağrı” denir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınlarına göre, uygun ilaçların kullanılmasıyla% 90’lara yaklaşan kanser ağrısı sorununa çözümler var. Ancak ilaç tedavisi yeterli değilse, hastanın yaşam beklentisi dikkate alınarak bazı girişimsel ağrı yönetimi yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler; Radyo dalgaları (radyo frekansı termokoagülasyon) ile ağrıya neden olan sinirlerin yok edilmesi, omurilik kalp pillerinden morfinin doğrudan omuriliğe verildiği pompalama sistemlerine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alanda tecrübeli multidisipliner ekiplere sahip olmak çok önemlidir. Çünkü bir hastaya hangi yöntemin uygulanabileceğine ağrının yeri, tipi ve şiddetine göre karar verilebilir.

Kanser ağrısını gidermek için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları şu başlıklar altında toplanabilir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir