İngilizce Tercümeye Neden Daha Çok Başvurulur?

Uluslar arası alanda İngilizce evrensel dil olarak kendini kabul ettirmiştir. Hemen hemen tüm ülkeler dış ticaret gibi yabancı ülkeler ile etkileşimde olacakları işlerde yabancı dil olarak İngilizceyi tercih etmektedir. İngilizcenin tüm bu faaliyetlerde kullanılmasının sebebi bu dili neredeyse bilmeyen ülkenin hiç olmamasıdır. En küçük, geride kalmış ülkeden en büyük, en gelişmiş ülkelere kadar birçok ülke […]