Karpal Tünel Sendromu Nedenleri ve Tedavileri

Konservatif tedavi: Orta ila hafif ağrı ve uyuşukluk için konservatif tedavi denenebilir. Ağrı kesici, etkili antienflamatuvar etki ve faydaları tartışılan B6 vitamini başta olmak üzere B kompleks vitaminleri sağlamak için gece kolun yüksek bir noktaya yerleştirilerek kolun dinlendirilmesi faydalıdır. Ellerinde ve kollarında ağrı nedeniyle bileklerini sıkıca kavrayan kişiler, farkında olmadan sinire daha fazla baskı uygulayarak […]