MOTO KURYE KİME DENİR? 

Trafik sorunu zaman içerisinde nüfusun artışı ile meydana gelen ve buna bağlı olarak sürekli artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak büyük şehirlerde daha ciddi bir sorun olma özelliği taşımaktadır. Bu durumda trafikte harcanan zaman hesaplandığında ortaya korkunç rakamlar çıkmaktadır. Trafik sorununu iyileştirmek adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların hiçbiri yeterli sonuçları sağlamamaktadır. […]